Ljusstråk

5 - 6 september 2020 = 20-års jubileum!

Örjan Holm

Konstsmide

Örjan deltar inte i Ljusstråk 2019.

Kv. Bryggeriet, Nora
070-580 23 11
konstsmed@gmail.com

Besökstoalett
Kaffeservering

Om Örjan

Började som ungdomssekreterare med utbildning hos RKU (Riksförbundet Kyrkans Ungdom) anställd senast i Oscars församling,  Stockholm.

Ny inriktning och fyraårig omskolning till konstsmed/klensmed vid Stenebyskolan i  Dals Långed. Gesällbrev 1979. Därefter verksam i egna smedjor. Hagfors, Vålberg, Karlstad, Lundsberg,  Kristinehamn och nu i Nora. Från och med 1993 och flytten till Lundsberg har jag haft egen utställningslokal/galleri.

Mesta produkt i smått är "Stumpstaken", ett "brödjobb" som har varit viktigt för försörjningen under alla år.

Mera inspirerande har det varit med alla ljusträd jag fått göra till kyrkor och samfund i Mellansverige. Dom används flitigt och det ser jag som ett bevis på att dom är uppskattade. Jag stolt över att fått ställa ett stort träd i Karlstad Domkyrka.

Annars har det genom åren varit naturen som har varit min stora inspirationskälla. Resultatet har blivit många gestaltningar av tex. hästar, fåglar, fiskar, svin och som sagt träd.

Tuppen


I mitt yrkesverksamma liv som konstsmed under mer än 30 år har jag hunnit avbilda många djur. Vilket djur det än handlar om så är det viktigaste för mig att försöka få fram deras identitet och speciella egenskaper. Hästar till exempel, där finns det ju två ytterligheter den tunga satta arbetshästen helt olik den graciösa springaren.

Med Tuppen är det annorlunda där är det inte det fysiska  som beskrivs när man talar om dess egenskaper utan mera om hur den är som tupp.

Tupp av Örjan Holm

Personer födda under tuppens år beskrivs i - kinesiskt horoskop enligt följande:


“Tuppar utför uppdrag plikttroget och vid motstånd kämpar dom modigt. Dom är upptagna och ofta självfixerade, men är känsliga och alltid artiga mot vänner. Tuppar är alerta, och punktliga, de fokuserar extremt på detaljer och är perfektionister. Men detta kan leda till problem om dom tar på sig för mycket arbete och då inte hinner med allt. Tuppar vill att deras göromål skall få mycket bra repsons, viktigast är att dom får utdelning för sina prestationer. Tuppen är viljestark och har gott om självförtroende, ibland kan de vara allt för skrytsamma och har svårt att medge att dom har fel." Ett litet citat av allt det som sägs om mänskliga tuppar och allt är naturligtvis inspirerat av hur vi ser på de riktiga Tupparna.

Under alla mina år i smedjan har jag gjort Tuppar.  När en har blivit såld har jag alltid gjort en ny. Det har aldrig varit svårt att ge den nya en egen karaktär.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad av: Susann Rickan 2019-07-09 17.31
Häast av Örjan Holm
Gädda av örjan Holm
Av örjan Holm
.
Av örjan Holm
.
Ljusstråk, en kulturslinga genom Nora bergslag
Besöksadress: Nora bibliotek, Storgatan 15, Nora
Kontakt: Kultursekreterare Elin Sörman, telefon 0587-810 00, E-post: elin.sorman@nora.se