Årsmöte hålls

22 februari 2023

2023 års årsmöte hålls 22/2, troligen kl 18.30

Årsmöte hålls före februari månads utgång. Skriftlig kallelse till årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast en månad före årsmötet. E-post ses som skriftlig kallelse. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Information om plats och tid kommer senare samt handlingar.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad av: Elin Sörman 2022-12-13 14.04

Nyheter

Ljusstråk, en kulturslinga genom Nora bergslag
Besöksadress: Nora bibliotek, Storgatan 15, Nora
Kontakt: Kultursekreterare Elin Sörman, telefon 0587-810 00, E-post: elin.sorman@nora.se