Ljusstråk

4 - 5 september 2021 = 20-års jubileum!

Invigning 2010, tal av Eva Bratt

Tal, jubileumsutställningen 21 augusti 2010

Ljusstråk, för 10:onde gången. Det smakar bra, en tradition i Noras kulturliv, en självklarhet, ett måste. Vi firar ett jubileum och det börjar vi med  redan idag, 2 veckor innan själva evenemanget går av stapeln  med den största Ljusstråksutställningen hitintills och för första gången här på bryggeriet.  En jubileumsutatällning. Ni som har arbetat med att hänga och ställa i ordning har gjort ett jättebra jobb.  En stor applåd för det! ...

Och vilken fyllig jubileumsfolder vi har i år. Snarare en katalog. Vilken tyngd men ändå lätt att hålla i handen och bläddra i. Och med ett  vackert  förord av Anders Wallén.
Så här på en "bemärkelsedag" vill man gärna se bakåt, lite om vad som hänt, hur det gick till. Många är vi här idag som var med från start men långt ifrån alla. Låt mig ta er med på en liten minnesresa.

För tio år sedan när Inger Linder började som kulturchef och jag fortfarande var kultursekreterare ville hon ordna en träff med kulturarbetarna  för att lära känna dem. Jag tyckte vi kunde passa på att fråga om det fanns något intresse för en konstrunda. Många kom till mötet.  En konstrunda vore säkert trevligt tyckte man men varför begränsa den till konst och konsthantverk, varför inte inbegripa alla olika slag av kultur, musik, dans , teater och även vårt kulturarv i form av miljöer och byggnader. Alla tyckte det var en strålande idé, vi enades om att förlägga rundan till första helgen i september  bl a för att förlänga sommaren.  Man kan gott säga att stämningen var euforisk. Nu fanns det något att samlas kring, att känna gemenskap i. För flera skulle det ges möjlighet att visa sig och få feedback  på det man gjorde, något som man tidigare kanske varken skulle vågat eller haft möjlighet till.

Magdalena Wennberg-Lavebratt, Ted Ström och jag fick bilda en grupp för att ta fram ett namn och en logotype. Snart hade vi bestämt oss både för namnet Ljusstråk med underrubriken "en kulturslinga genom Nora Bergslag" och för loggan med den vita flygande figuren inritad i en blågrön sinnersten.

Sen var det bara att sätta igång och det med stor glädje och iver. Det var mycket "gör det själv". En sommardag tryckte vi flaggor under ledning av Lotta Pettersson i Bregårdskolans bildlokaler. En säger en banderoll hade vi uppsatt över ingången till konsum.  Hemmagjord förstås. Foldern bestod av ett A4-blad med karta på ena sidan och alla deltagarna på den andra. Tryckt på bibliotekets kopiator.

Det blev succé! Vilken glädje, vilken lycka! Inte alla Norabor hade fattat vilken grej vi bjöd dem på men tillräckligt många för att vi med självklarhet kunde säga: Vi kommer igen nästa år.

Året därpå fick vi ett rejält bidrag både från Landstinget och Länsstyrelsen. Det var egentligen inte till Ljusstråk i sig själv vi fick pengarna. Kulturslingan skulle vara medlet och målet var att locka fler att flytta till Nora och att fler företag (i det här fallet inom kultursektorn) skulle startas. När vi efter detta år skulle lämna in en redogörelse till de bidragande instanserna hade vi väl inte så värst mycket att komma med i den vägen. Men då fattade vi ännu inte vilken sprängkraft det låg i Ljusstråk. Det behövdes bara lite längre tid än ett år. Skulle vi komma igen idag till Landstinget och Länsstyrelsen skulle resultatet se otroligt mycket mer positivt ut. Jag vet inte hur många nyinflyttade och nyetablerade  kulturarbetare det finns i Nora idag, men jag vet att de är många. Kanske Nora är den kulturtätaste kommunen i landet, skriver Anders i årets folder.

Pengarna vi fick gjorde att vi kunde satsa  ordentligt på arrangemang,  sätta in annonser i en mängd tidningar runt om i regionen och också i DN och Svenska Dagbladet. Vi kunde beställa banderoller att hänga upp runt om i kommunen och låta trycka en folder. Vi planerade att få gjort en reklamfilm. Det blev aldrig någon reklamfilm men det blev något annat.

Vi lockade hit en filmproducent, Peter Meyer. Han ville göra en film om Ljusstråk som han tänkte sig skulle visas i TV. Men han ville inte bara göra en film. Under vinterhalvåret kom han ett antal gånger till Nora för att utbilda alla oss deltagare till att bli proffsiga kulturförsäljare. Vi fick uppgifter som vi skulle lösa i grupp eller var och en. Vi lärde känna varandra under den här tiden. Kanske blev det avstampen för skapandet av de grupper av de mest skiftande slag, ja all den mångfald av  samverkan vi ser idag.

Det blev en film men inte för TV. Peter Meyer gick hastigt  bort året efter precis när filmen skulle klippas. Jag tror att många av oss minns honom med glädje även om vi ibland kunde bli lite trötta här och var på hans enorma energi.  Han fick fart på oss, stöttade oss, och befäste våra tankar om vilket enastående bra projekt vi hade satt igång med.

Sen har Ljusstråk bara växt och växt och dessutom fått ett vintersyskon, Noranatt. Idag slingrar det in överallt och vida omkring. Det har blivit berömt. Nu är det inte bara en handfull Norabor som pratar om Ljusstråk.  Nu talar man om kulturslingan i hela regionen och ända bort till Karlstad, Göteborg, Falun och Stockholm och man gör kopior.

I början var det kulturavdelningen som administrativt styrde och ställde med ljusstråkarna. Sedan några år är Ljusstråk en förening med egen styrelse som själv håller i rodret.  Kultursekreterare Elin har dock fortfarande ett eller flera fingrar med i projektet. Basen ligger fortfarande på kulturförvaltningen.  En ny Kulturarbetarförening, KAN som har sitt ursprung i Ljusstråk har bildats för att värna och stärka kulturens viktiga roll i vår kommun. Här har Bryggeriet varit en hjärtefråga. Det är härligt att tänka att redan när Ljusstråk startade hade vi visioner om Bryggeriet som ett kulturcentrum.

Och här är vi nu idag!

Det har bjudits på så många skilda fantastiska arrangemang under dessa tio år. Här vill jag bara nämna två, som båda blivit traditioner. Det ena är  Ljuständningen runt Norasjön. Ett varmt tack för det till Föreningen Kungshammaren. Det andra är den stämningsfulla minikonserten som vi bjuds på och njuter av nere vid paviljongen i samband med ljuständningen. Båda ett rofyllt inslag under den intensiva  ljusstråkshelgen. 

Ljusstråks styrka är allkonstverkets, dess mångfald, dess sköna mix av alla sorters kulturyttringar. Jag är stolt över att vara en del av detta, att tillsammans med alla er idésprutande, härliga människor som finns med i Ljusstråk få se det växa och utvecklas. Må tioåringen få leva länge, länge till.

Låt oss utbringar ett fyrfaldigt leve för Ljusstråk,
Må det leva, hurra, hurra, hurra, hurra!

Informationsägare:
Sidan uppdaterad av: Elin Sörman 2013-08-30 14.34
Ljusstråk, en kulturslinga genom Nora bergslag
Besöksadress: Nora bibliotek, Storgatan 15, Nora
Kontakt: Kultursekreterare Elin Sörman, telefon 0587-810 00, E-post: elin.sorman@nora.se