Uppgifter till broschyren

Deadline för att få med uppgifter i broschyren är 7 maj 2023.  Allt material lämnas digitalt via formulär som skickats ut via mail.

Leverans av uppgifter till broschyren
Alla uppgifter skickas via formuläret som skickats ut via mail. Blanketten lämnas helt komplett ifylld senast den 7 maj för att komma med i broschyren.

Bilder
Det ska vara digitala foton, bildens kortaste sida skall vara minst 5 cm i utskriftsformat, kvalitet 300 dpi. Bilden bör ge prov på det du kommer att visa under årets Ljusstråk. Kom ihåg att döpa bilden med ditt namn och årtal exempelvis: elinsorman2018.jpg

Avgift Anmälningsavgiften tillika medlemsavgiften i den Idéella Föreningen Ljusstråk, 250 kr per enskild konstnär eller per grupp eller arrangör även gäster ska betala denna summa som sätts in på bankgiro nr 5915-7701 före den 30 april i annat fall kommer ni inte med i broschyren.

Exempel från tidigare broschyrer: Konstnärerna som samsas ex i Församlingshemmet  eller Svalbo eller Ringshyttan  räknas var och en som 1 egen person men knypplerskorna som 1 grupp. Järnboåsen (med engagerad musikgrupp) 1 st arrangör. Tillfälligt anlitad accompanjatör behöver ej betala medlemsavgift däremot ska arrangören göra det.

Självklart hjälper jag till om någon har funderingar kring något av det ovanstående. Välkommen med anmälan! //Elin Sörman

Informationsägare:
Sidan uppdaterad av: Elin Sörman 2023-04-21 11.35

Kontakt

Kultursekreterare
Elin Sörman
elin.sorman@nora.se

Ljusstråk, en kulturslinga genom Nora bergslag
Besöksadress: Nora bibliotek, Storgatan 15, Nora
Kontakt: Kultursekreterare Elin Sörman, telefon 0587-810 00, E-post: elin.sorman@nora.se