Ljusstråk

5 - 6 september 2020 = 20-års jubileum!

Styrelse

Styrelsen 2018 för den idéella föreningen Ljusstråk, org nr 802436-2033:

Ljusstråk styrelse 2019

ordförande

Marina Lillich

sekreterare

Maria Wangi Ibohm  och Jeanette Rapp

kassör

Benny Lavér

ledamot

Elin Sörman/Nora kommun

 

Rainer Hickisch


Ulf Bolander

suppleant

Moa Rudebert

 

Susann Rickan

 

 

revisor

Katarina Sandberg

 

Lennart Andersson

revisorssuppleant

Anders Wallén

 

 

valberedning

Walter Paavonen

 

Inger Linder Bolander (sammankallande)

 

Hans Jonasson

Kontaktuppgifter hittar du under utställare respektive person utom Elin.


Informationsägare:
Sidan uppdaterad av: Elin Sörman 2019-04-10 15.20
Inga Dybäck sitter med i Styrelsen

Inga Dybeck har tidigare varit styrelsemedlem

Ljusstråk, en kulturslinga genom Nora bergslag
Besöksadress: Nora bibliotek, Storgatan 15, Nora
Kontakt: Kultursekreterare Elin Sörman, telefon 0587-810 00, E-post: elin.sorman@nora.se