Styrelse

Styrelsen för den idéella föreningen Ljusstråk, org nr 802436-2033:

Ljusstråk styrelse 2022

ordförande

Marina Lillich

kassör

Åsa Falk

ledamot

Moa Rudebert, sekreterare


Henrik Werge


Elin Sörman/Nora kommun


Beate Johannessen


Paula Tidefjärd

suppleant

MeHiel Högström


Per FT Nilssonrevisor

Hans Jonasson


Marina Lindqvist

revisorssuppleant

Annica Göranssonvalberedning

Walter Paavonen (sammankallande)


Nina Christensen


Årsmötet uppdrar åt Walter och Nina att välja en tredje person i valberedningen.

Kontaktuppgifter hittar du under utställare respektive person utom Elin Sörman som du når på Nora kommun

Styrelsen har valt att adjugera Nina Christenssen och Susann Rickan till styrelsen

Informationsägare:
Sidan uppdaterad av: Elin Sörman 2022-08-25 16.08
Inga Dybäck sitter med i Styrelsen

Inga Dybeck har tidigare varit styrelsemedlem

Ljusstråk, en kulturslinga genom Nora bergslag
Besöksadress: Nora bibliotek, Storgatan 15, Nora
Kontakt: Kultursekreterare Elin Sörman, telefon 0587-810 00, E-post: elin.sorman@nora.se