Ljusstråk

4 - 5 september 2021 = 20-års jubileum!

Styrelse

Styrelsen för den idéella föreningen Ljusstråk, org nr 802436-2033:

Ljusstråk styrelse 2020

ordförande

Marina Lillich

sekreterare

Moa Rudebert  och Jeanette Rapp

kassör

Åsa Falk

ledamot

Elin Sörman/Nora kommun


Beate Johannessen


Henrik Werge

suppleant

Ulf Bolander


Per FT Nilssonrevisor

Katarina Sandberg


Lennart Andersson

revisorssuppleant

Hans Jonassonvalberedning

Walter Paavonen (sammankallande)


Rainer Hickisch


GunBritt Stjernstedt

Kontaktuppgifter hittar du under utställare respektive person utom Elin Sörman som du når på Nora kommun

Informationsägare:
Sidan uppdaterad av: Elin Sörman 2020-03-25 10.57
Inga Dybäck sitter med i Styrelsen

Inga Dybeck har tidigare varit styrelsemedlem

Ljusstråk, en kulturslinga genom Nora bergslag
Besöksadress: Nora bibliotek, Storgatan 15, Nora
Kontakt: Kultursekreterare Elin Sörman, telefon 0587-810 00, E-post: elin.sorman@nora.se