Samlingsutställningen

Denna information riktar sig endast till föreningens medlemmar.

7 augusti - 5 september 2021

Byten av pass ska ni göra själva men det måste meddelas till Marina Lillich, helst via mail
Eventuell uppdelning/skiftgång gör ni upp inom ert pass men alla inom passet måste känna till det.
Kontakta varandra i god tid så att ni har koll på er dag. Kontaktuppgifter finns på hemsidan och broschyren.
OBS! schemat är bara vilka dagar ni vaktar inte vilka tider.
Ni som jobbar under Noramarken och kommer med bil måste hämta passerkort innan den helgen

Inlämning till samlingsutställningen är kl 18-20 2 augusti 2021. Det går inte att härbergera konst innan i Bryggeriet så kan du inte lämna in konst då, be någon annan göra det åt dig!

Med reservation för ändringar

Ljusstråk, en kulturslinga genom Nora bergslag
Besöksadress: Nora bibliotek, Storgatan 15, Nora
Kontakt: Kultursekreterare Elin Sörman, telefon 0587-810 00, E-post: elin.sorman@nora.se