Regler för gäster

Ljusstråks medlemmar får bjuda in en gäst var till evenemanget Ljusstråk att ställa ut i gemensamma lokaler med den som bjuder in.

Huvudprincipen för Ljusstråk är att det är Noras egna konstnärer och kulturarbetare som visar upp sig och får utrymme. Inbjudande medlem måste själv fundera över skälet till att man har en gäst och vad man vill att den personen ska tillföra Ljusstråk.

  • Ljusstråks medlemmar som är invalda som utställare får bjuda in en gäst var till evenemanget Ljusstråk att ställa ut i gemensamma lokaler med den som bjuder in.
  • Ensamutställare får bjuda in två gäster istället för en för att stärka den geografiska spridnigen.
    Som “ensamutställare” räknas den medlem som ställer ut själv på en plats. Om två eller flera medlemmar ställer ut tillsammans i samma plats/lokal (eller närliggande lokaler) får man som tidigare bara bjuda in en gäst var. Syftet med detta är huvudsakligen att öka attraktionskraften för de medlemmar som ställer ut själva/”ensamma” och stärka den geografiska spridningen på besöksmål.

  • Inbjudande medlem garanterar att kvaliteten på gästens alster uppfyller de krav som Ljusstråk exempelvis ställer vid inval av nya medlemmar.  
  • Gästen är med i broschyren med en bild och kort text.
  • Gästen deltar i samlingsutställningen med ett till tre verk.
  • Gästen ska vara närvarande under Ljusstråk vid sina verk.
  • Inbjudande medlem ansvarar för att gästen får den information som denne behöver inför Ljusstråk.
  • Att delta som gäst kostar lika mycket som ordinarie medlemskap och betalas in på Ljusstråks bankgiro 5915-7701 senast den 30 april för att få delta i Ljusstråk.
Informationsägare:
Sidan uppdaterad av: Elin Sörman 2023-04-21 11.37
Ljusstråk, en kulturslinga genom Nora bergslag
Besöksadress: Nora bibliotek, Storgatan 15, Nora
Kontakt: Kultursekreterare Elin Sörman, telefon 0587-810 00, E-post: elin.sorman@nora.se