Ljusstråk

4 - 5 september 2021 = 20-års jubileum!

Ansökan

Välkommen att söka medlemskap i Ideella Föreningen Ljusstråk! Ansökan kan endast ske under mars månad 2021. Ansökan annan tid än angiven period handläggs ej. Invalsmöte sker i april.

Läs anvisningarna under "Inval"

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Uppgifterna kommer att användas vid invalsmötet. Ansökan ska vara Ideella föreningen Ljusstråk tillhanda endast under mars månad. Har du frågor, kontakta kultursekreterare Elin Sörman 0587-812 94, elin.sorman@nora.se. Invalsmötet kommer att hållas i april.

Inlämnade av konstverk ska ske under vecka 11:
Vid behov kommer signatur att döljas diskret. Skriv ditt namn på baksidan/undersidan av det du lämnar. Var noga i ditt urval av dessa tre verk så att de blir representativa för ditt konstnärliga uttryck och teknik samt ska vara ur de senaste två årens produktion.

Dina uppgifter hanteras i enlighet med GDPR

OBS! I år, 2021 Lämnar du in tre verk enligt anvisningarna till ENOJ som ligger i Kvarteret Bryggeriet, under vecka 11 må-ti kl 11-14, on-to 16-18. Kan man bara lämna på helg får du komma överens om det med Per FT NIlsson separat.

Personuppgift * (obligatorisk)
Fråga 1
Personuppgift

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Fråga 5

Fråga 6
Informationsägare:
Sidan uppdaterad av: Elin Sörman 2021-03-08 13.17
Ljusstråk, en kulturslinga genom Nora bergslag
Besöksadress: Nora bibliotek, Storgatan 15, Nora
Kontakt: Kultursekreterare Elin Sörman, telefon 0587-810 00, E-post: elin.sorman@nora.se