Ljusstråk

5 - 6 september 2020 = 20-års jubileum!

Inval

Välkommen att söka medlemskap som utställare i Ideella Föreningen Ljusstråk! Ansökan kan endast ske under perioden 1-31 juli 2020. Ansökan annan tid än angiven period handläggs ej.

Invalsförfarandet går i korthet till på följande sätt:

De som vill bli medlemmar i föreningen och även medverka i Ljusstråk ska, till biblioteket, före juli månads utgång, lämna in tre verk ur de senaste två årens produktion. Var noga i ditt urval av dessa tre verk så att de blir representativa för ditt konstnärliga uttryck och teknik. Var även noga med hur dina verk presenteras. Vid ett medlemsmöte i början av augusti visas konstverken - med dolda signaturer och utan presentation av den som gjort verken. Medlemmarna ger ett ja eller ett nej till inval.

Ansökningsblanketten syns bara på hemsidan under ansökningsperioden.
 
De sökande kommer att meddelas per e-post omedelbart efter mötet. De invalda deltar tillsammans i årets Ljusstråk i ett avgränsat rum i Bryggeriet. De kommer att presentaras på hemsidan och på lösblad men inte i broschyren. Medlemsavgiften ska erläggas omgående.
 
Medlemsavgiften är sedan 2019 och 2020 250 kr (upp till 25 år 125 kr), då ingår också ett mindre utrymme i aktuell folder.
 
Utdrag ur föreningens stadgar:
- - - - - -
 

"Idéella föreningen Ljusstråk har som syfte och ändamål:

 1. Att vara ett aktivt nätverk för utövare och arrangörer inom bild och form, musik, scenkonst och ordkonst. Utövaren och arrangören skall ha anknytning till Nora eller till Ljusstråk genom att ha varit officiell gäst minst två gånger.
 
2. Att ansvara för att en gång  om året, första helgen i september, bjuda in till ateljéer, utställningar och scener - inom arrangemanget Ljusstråk - för att möta publiken. Föreningen skall arbeta för ett gott samarbete med Nora kommun, idéella organisationer, institutioner och företagare.

3. Att genom sitt arbete och uppträdande sträva efter publikens förtroende samt värna namnet Ljusstråk.
   

Medlemskap

Medlemmar är utövare och arrangörer inom konstområdet som deltar, har för avsikt att delta eller har deltagit i Ljusstråk och som har erlagt medlemsavgift årligen.
 
Medlemsavgiften omfattar förutom medlemskap i föreningen även medverkan i aktuell ljusstråksfolder.  För medverkan i årets folder skall medlemsavgift erläggas senast den den 30 april.
 
Bild- och formutövare som söker medlemskap i föreningen Ljusstråk lämnar tre representativa verk från de två senaste årens produktion för bedömning. Verken samt en medlemsansökan skall vara föreningen tillhanda senast den sista mars. Föremålen skall ej vara märkta med upphovsmannens namn. Ljusstråks medlemmar väljer in nya medlemmar medelst omröstning vid ett möte i april. Enkel majoritet krävs. Bedömningen skall vara generös.

Medlem skall ha fyllt 18 år.
 
Medlemsskapet kan bibehållas även under tillfälliga uppehåll i arrangemanget Ljusstråk.
Medlem förtecknas i föreningens medlemsregister.
Om medlemsavgift för innevarande år ej erlagts anses medlemskapet uppsagt."
 
- - - - -
 
Ytterligare  information om invalsprocessen lämnas av kultursekreterare Elin Sörman 0587-812 94.
 
Välkommen!

Informationsägare:
Sidan uppdaterad av: Elin Sörman 2019-12-10 11.11
Ingrid Högström är medlem i Ljusstråk
Ljusstråk, en kulturslinga genom Nora bergslag
Besöksadress: Nora bibliotek, Storgatan 15, Nora
Kontakt: Kultursekreterare Elin Sörman, telefon 0587-810 00, E-post: elin.sorman@nora.se