GDPR

Efter den 25 maj 2018 har personuppgiftslagen ersatts med dataskyddsförordningen (GDPR). Dataskyddsförordningen stärker rättigheterna när det gäller den personliga integriteten.

Vi som förening är skyldig att förhålla oss till det.

Medlemmarna måste därför godkänna och ge sitt samtycke till de uppgifter som vi (föreningen Ljusstråk) samlar in och behöver för att kunna bedriva vårt föreningsliv.

Här följer en redovisning som Du, genom att Du går med i föreningen, godkänner.

De uppgifter vi samlar in om Dig använder vi på följande sätt:

- Uppgifter i broschyren

- Presentation på hemsidan

- Information från föreningen om samlingsutställning

- Information om vaktlista

- Information om medlemsaktiviteter

- Kallelser till medlemsmöten

- Ditt för- och efternamn kan nämnas i protokoll i samband med t.ex. medlemsmöten (om du inte uttryckligen undanber dig detta).

- Bokföring av ekonomiska transaktioner, till exempel medlemsintäkter

- Då Ditt medlemskap upphör raderas Dina uppgifter från hemsidan, året efter att medlemskap upphört.

- Läs igenom bilagan, ”dokument för datainspektionen” så att Du förstår hur dina personuppgifter hanteras och hur länge de sparas samt hur du går tillväga för att få dina uppgifter borttagna.

Styrelsen för den ideella föreningen Ljusstråk

2019

Informationsägare:
Sidan uppdaterad av: Elin Sörman 2020-01-07 16.02
Ljusstråk, en kulturslinga genom Nora bergslag
Besöksadress: Nora bibliotek, Storgatan 15, Nora
Kontakt: Kultursekreterare Elin Sörman, telefon 0587-810 00, E-post: elin.sorman@nora.se