Evenemang

Under Ljusstråk sker många kulturhändelser med musik, gudstjänster, guidningar, visningar och mycket mer.

Evenemangen under Ljusstråk sker runt om i kommunen under helgen och avslutas på söndagseftermiddagen i kvarteret Bryggeriet.

93 Smidesföreningen smidesföreningen smider

Lördag och söndag kl. 11-15
Kvarteret Bryggeriet.
070-378 55 51


94 Musik från olika epoker

Grupp 713. Med Essewall-Smårs, Jonsergårdh, Nyqvist, Ledstam och J:son Lindh Nordenmalm. Bildpel Anette Ivarsson. Fri entré, kollekt.
Bergslagskyrkan, Nora
Lördag kl. 16.30 och 18.30.
070-690 51 33

95 Program i Nora kyrka

drop in för dop och vigsel, musik och gudstjänst. fri entré.
Lördag
kl. 14-17 Vigsel-drop-in
Kl. 20 Skymningskonsert med Nora Bergslags kyrkokör.
Söndag
kl. 14-17 Dop-drop-in,
Kl. 18 Kvällsgudstänst
0587-848 02 och 0587-848 08
www.svenskakyrkan.se/nora


96 Guidade visningar i Nora med omnejd

Information Nora turistbyrå
Järnvägsgatan 1.
0587-811 20
www.visitnora.se


97 Skrönor i länet

Hans-Christian, Katarina och Malin från Örebro Teater kommer med berättelser till oss. Lördag kl. 16
på gräsmattan utanför Hammarby bygdegård. Inne vid regn.
Arr: Hammarby Bygdegårdsförening.
070-379 20 82 www.hammarbybygdegard.se


98 Stadsvandring i Jerle Stad

Jerle Stadsförening ger historiska återblickar och visar det som en gång skulle bli Jerle Stad. Samling i Svalbo. Fri entré.
Lördag och söndag kl. 11 och 14
070-631 60 50
www.jerle.se

Informationsägare:
Sidan uppdaterad av: Elin Sörman 2022-06-27 12.10
smida
Lindesbergs kammarkör sjunger
Ljusstråk, en kulturslinga genom Nora bergslag
Besöksadress: Nora bibliotek, Storgatan 15, Nora
Kontakt: Kultursekreterare Elin Sörman, telefon 0587-810 00, E-post: elin.sorman@nora.se